top of page

HASSELPARKEN

Landskrona City - bostadsrättslägenheter

Nybyggda citylägenheter, balkong (ca 8,0 m2), hiss & parkering.


Glöm allt om trädgård - här får du din egen park

Här finns drömbostaden såväl för den kräsna köparen med barn och ett aktivt liv som för senioren som vill göra en trygg och säker investering i en bostad med närhet både till natur och cityliv.


Vi har ansträngt oss för att skapa ett vackert och genomtänkt område, där allt från byggnader, lägenheter och omgivningar till ekonomi präglas av helhetstänkande. Utanför entréerna och lägenheterna finns ett stort grönt parkområde med gräs, träd och lekområden, med möjligheter till ett härligt fritidsliv där barnen kan leka och du kan grilla under ljusa sommarkvällar.


I det stora gröna gemensamhetsområdet kan du under sommarhalvåret träffa dina nya grannar över ett gott glas vin. Själv kan du njuta av solen på de stora gemensamma ytorna eller dra dig tillbaka till den egen stora terrass. Här finns möjlighet både för umgänge och för egna intressen.


Föredrar du att bo i ett stort penthouse på översta våningen eller på marknivå med grönskan som granne? I Hasselparken finns plats för alla.


Sjukhuskvarteret är uppbyggt som en klassisk helhetsplan bestående av punktvis bebyggelse, där landskapet träder fram i form av ett vackert parkområde. Detta är grundläggande för platsens identitet och ett tydligt kännetecken.


Utformningen av Hasselparken grundar sig i detta kännetecken och tänks ingå som en integrerad del av sjukhuskvarteret i form av en vacker parkbebyggelse.


Bostadsbebyggelsen består av sju punkthus. Landskapet tränger in mellan byggnaderna och betonas i form av ett inre rekreativt parkrum som ansluts sjukhuskvarterets parkområde så att det skapas en samlad helhet för området. Det inre parkrummet blir ett grönt rekreativt rum, för familjeliv och social samvaro.


Bebyggelsesplanen försöker medverka till att definiera ett precist gaturum mot både Kolonigatan och Vattenverksallén med hjälp av byggnadernas gavlar. Gavelmotivet upplevs som ett starkt arkitektoniskt grepp för att definiera gaturummet och samtidig släppa igenom landskapet, genom utblickar och passager till det inre parkrummet mellan byggnadskropparna. Denna dualism skapar en stark arkitektonisk upplevelse och är en naturlig konsekvens av sjukhuskvarterets helhetsplan som bygger på denna princip.                   


Ett punkthus består av två eller tre byggnadskroppar organiserade omkring ett gemensamt genomlyst trapprum. Detta möjliggör variation av de två eller tre byggnadskropparnas höjd individuellt, så att byggnaderna kan följa näromgivningens skala. Detta har varit centralt för bebyggelsens utformning.


På tomtens östra och västra delar som gränsar till sjukhuset, underordnar sig bebyggelsen sjukhusets skala genom byggnadskroppar i variabel höjd i upp till fem våningar. Mot norr där tomten gränsar till Kolonigatan och koloniträdgårdshusen, anpassar sig bebyggelsen till den mindre skalan med tre våningar. Lokalt där bebyggelsen angränsar den existerande bebyggelsen reduceras byggnadshöjden ner till två våningar. Den överordnade intentionen är att bebyggelsens skala anpassas till de existerande förhållandena för att ingå i en naturlig dialog och samspel med dessa.


Fasader kläs i silverfärgad aluminium med partier i grå eternit och utförs som ett kompositoriskt spel mellan öppna och slutna partier. Intentionen är att fasaderna framstår välkomnande och välproportionerade med respekt för sin näromgivning. Terrasser och stora glaspartier öppnar sig mot omgivningarna och synliggör byggnadernas inre liv.


Mitt i Öresundsregionen ligger Landskrona, alldeles intill Öresund med den vackra ön Ven. En grön stad, rik på historia och kultur och med fina möjligheter till utbildning, idrott och rekreation.


Landskrona, med ca 40 000 invånare, är en välfungerande stad med alla moderna faciliteter.


Fastigheten är charmig och har ett lugnt läge i Landskrona centrum, endast 400 meter från den nya tågstationen (Öresundståget).


Fastigheten ligger även centralt i förhållande till daghem, skolor, idrottsanläggningar, butiker och kommunikationer. Avståndet till Öresund är endast ca 1,7 km.

bottom of page