top of page

Absalon Pension koncernens huvudfokus är att investera i framtida bostadsprojekt i södra Sverige. Det senaste projektet ligger i Lund kommun (cirka 750 bostäder).

Absalon Pension har kunskap, kapacitet och kapital när ett bostadsprojekt ska säkras och genomföras.

STYRELSEN

Søren Pedersen | Absalon Pension

SØREN PEDERSEN

Ordförande

Maiken Steenstrup | Absalon Pension

MAIKEN STEENSTRUP

Scient. Kand.

Michael Thordahl Henrichsen | Absalon Pension

MICHAEL THORDAHL HENRICHSEN

Jur. Kand.

bottom of page