Om AbsalonMålsättningKontakta ossLänkar
Lägenheterna Läge Arkitektur Ekonomi Prospekt Visningslägenhet Till första sidan

HASSELPARKEN, bostäder i Landskrona, beskrivning - KHR arkitekter AS

 

 

Sjukhuskvarteret är uppbyggt som en klassisk helhetsplan bestående av punktvis bebyggelse, där landskapet träder fram i form av ett vackert parkområde. Detta är grundläggande för platsens identitet och ett tydligt kännetecken

 

Utformningen av Hasselparken grundar sig i detta kännetecken och tänks ingå som en integrerad del av sjukhuskvarteret i form av en vacker parkbebyggelse

Bostadsbebyggelsen består av sju punkthus. Landskapet tränger in mellan byggnaderna och betonas i form av ett inre rekreativt parkrum som ansluts sjukhuskvarterets parkområde så att det skapas en samlad helhet för området. Det inre parkrummet blir ett grönt rekreativt rum, för familjeliv och social samvaro

 

Bebyggelsesplanen försöker medverka till att definiera ett precist gaturum mot både Kolonigatan och Vattenverksallén med hjälp av byggnadernas gavlar. Gavelmotivet upplevs som ett starkt arkitektoniskt grepp för att definiera gaturummet och samtidig släppa igenom landskapet, genom utblickar och passager till det inre parkrummet mellan byggnadskropparna. Denna dualism skapar en stark arkitektonisk upplevelse och är en naturlig konsekvens av sjukhuskvarterets helhetsplan som bygger på denna princip                   

 

Ett punkthus består av två eller tre byggnadskroppar organiserade omkring ett gemensamt genomlyst trapprum. Detta möjliggör variation av de två eller tre byggnadskropparnas höjd individuellt, så att byggnaderna kan följa näromgivningens skala. Detta har varit centralt för bebyggelsens utformning


             


På tomtens östra och västra delar som gränsar till sjukhuset, underordnar sig bebyggelsen sjukhusets skala genom byggnadskroppar i variabel höjd i upp till fem våningar. Mot norr där tomten gränsar till Kolonigatan och koloniträdgårdshusen, anpassar sig bebyggelsen till den mindre skalan med tre våningar. Lokalt där bebyggelsen angränsar den existerande bebyggelsen reduceras byggnadshöjden ner till två våningar. Den överordnade intentionen är att bebyggelsens skala anpassas till de existerande förhållandena för att ingå i en naturlig dialog och samspel med dessa

 

Fasader kläs i silverfärgad aluminium med partier i grå eternit och utförs som ett kompositoriskt spel mellan öppna och slutna partier. Intentionen är att fasaderna framstår välkomnande och välproportionerade med respekt för sin näromgivning. Terrasser och stora glaspartier öppnar sig mot omgivningarna och synliggör byggnadernas inre liv

Skiss från KHR arkitekter AS      (4 Mb)

ABSALON PENSION as · Wildersgade 10 B · 1408 Köpenhamn K
telefon (+45) 33 14 53 00 · telefax (+45) 33 15 53 00 · info@absalon-pension.dk