top of page

SØMOSEHUSENE

Skovlunde, 40 parcel- og rækkehuse

Parcelhusene


Husene opføres som enkeltstående parcelhuse. Det

enkelte hus er udført som et traditionelt saddeltags hus i tegl. For at sikre det optimale udblik og sammenhæng til naturen, er husets fællesrum/stue hævet en halv etage. Samtidig er stuens hjørne afskåret/drejet for at præcisere og rette udblikket mod naturen. Man vil på den måde få 9 huse, der skulpturelt hænger sammen og dog optræder individuelt pga. denne formmæssige

bearbejdning.


Det enkelte parcelhusareal kan variere fra 170-190 m2 alt efter ønske og behov. Indgangspartiet er placeret i skæringspunktet mellem stuen og resten af huset. Der fremkommer dermed en naturlig »forgård« afskærmet fra vejen. Efter vindfanget har man adgang til værelserne og husets opholdskøkken. Lyset vil

skinne igennem badeværelset, således at der ikke

optræder mørke zone i huset.


Fra opholdskøkkenet er der ligeledes adgang til kælderen og garagen. I den vestvendte gavl vil aftensolen skinne ind i og man har her adgang til terrassen udenfor, således at køkkenet i overført betydning, kan trækkes ud i det fri. Huset tænkes

som sagt udført med mure i lyse gule changerende teglsten. Taget beklædes med mørk naturskiffer. Indvendig vil huset fremstå med lyse træbelagte gulve og i videst muligt omfang vil der blive anvendt »naturlige« materialer, der ældes med ynde ved brug.


Ankomsten til den enkelte bolig sker fra den nyetablerede fælles vej. Man vil få en “lang trampesti” som indkørsel til garagen (der er placeret i kælderen). Denne “sti” bliver derved en del af omgivelserne. Dette sikre ligeledes at naturen kan trækkes helt op til huset og at de bagved liggende huse forbliver en del af Skovlunde Naturpark. Haverne skulle gerne

være en langstrakt åben græsslette, som er åben helt ned til den fælles vej. De private parkeringspladser ved indkørslen til arealet vil også dermed blive en del af det samlede område, således at de kan betjene gæster til såvel boligområdet som naturparken og nyttehaverne.

bottom of page